Jou skool vir lewenswetenskappe - Dr Willem Stolk

My Missie

Die implementering van die nuwe onderwysstelsel in Suid-Afrika het die onderwyssituasie in  Suid-Afrika drasties verander. Waar die vorige bedeling hoofsaaklik kennisgerig was, is daar in die nuwe stelsel 'n klemverskuiwing na vaardigheidsaspekte asook bepaalde morele vraagstukke. Om hierdie uitdagings doeltreffend die hoof te bied, verg besondere aanpassings en inisiatief van opvoeders in alle vakgebiede. Verwysingsraamwerke is dikwels afwesig of onvolledig.

Hierdie webwerf is 'n poging om met so verwysingsraamwerk te help. Dit beteken toegang tot vraestelle en memorandums, vakverwante inligting, lesplanne, ensevoorts. Die doel is om met  die verloop van tyd 'n netwerk van kundige onderwysers te vestig wat mekaar kan ondersteun.'n Soort vakvereniging op die internet.

Ook ons leerders oor die land heen sal hieruit voordeel trek. Die deurwerk van ou vraestelle en memorandums was nog altyd een van die effektiefste metodes van leer.

Dr. Willem Stolk en Marelize le Roux in 2005

Tuisblad

                                                                                                                    Dr. Willem Stolk