Jou skool vir lewenswetenskappe - Dr Willem Stolk
 
Wat is Lewenswetenskappe ?
Wat is Lewenswetenskappe ?

Volgens die departementele definisie kan die vak Lewenswetenskappe soos volg omskryf word.

 “Lewenswetenskappe” is die wetenskaplike studie van lewende dinge vanaf molekulêre vlak tot en met hul interaksies met mekaar en hulle omgewing. Om aanvaar te word as ʼn wetenskap, is dit nodig om sekere metodes te gebruik vir die verbreding van bestaande kennis, of om nuwe dinge te ontdek. Hierdie metodes moet hulself leen tot replisering en ʼn sistematiese benadering tot die wetenskaplike ondersoek. Die metodes sluit in die formulering van hipoteses en die uitvoering van ondersoeke en eksperimente so objektief as moontlik om die hipoteses te toets. Herhaalde ondersoeke word uitgevoer en aangepas. Die metodes en resultate word geanaliseer, geëvalueer en gedebatteer voordat hulle as geldig aanvaar word, deur die wetenskaplike gemeenskap.

Kennisproduksie in die wetenskap is ʼn deurlopende poging wat gewoonlik geleidelik gebeur, maar, van tyd tot tyd; neem kennis en insigte ʼn sprong vorentoe as nuwe kennis, of ʼn nuwe teorie, vervang wat voorheen aanvaar is. Soos met alle kennis verander wetenskaplike kennis met tyd soos wetenskaplikes hul kennis en begrip verbeter en soos mense hul siening van die wêreld rondom hulle verander. Wetenskaplike ondersoeke is meestal oor dinge wat swak verstaan of nie ten volle verstaan word nie. Wetenskaplikes is dikwels betrokke in debatte en verskille. Soos wat meer mense sulke ondersoeke onderneem, is hulle geneig om konsensus te bereik oor die manier waarop die wêreld werk. Die wetenskaplike kennis wat in die skool geleer word, is getoets en word oor die algemeen aanvaar. ʼn Goeie onderwyser sal die leerders vertel van die debatte, argumente en geskille tussen wetenskaplikes wat eerste was om ʼn verskynsel te ondersoek.

 
Wetenskaplikes gaan voort om die onbekende te verken. Hulle ondersoek vrae waarvoor niemand ʼn definitiewe antwoord het nie, soos: ‘Hoekom verander die klimaat? Wat veroorsaak dat die heelal uitbrei? Wat veroorsaak dat die aarde se magnetiese veld verander?’; en ‘Wat presies, is die mens se verstand?’ Niemand weet vir seker nie.

 
Deur Lewenswetenskappe te bestudeer en te leer, sal leerders die volgende ontwikkel:  hul kennis van belangrike biologiese begrippe, prosesse, stelsels en teorieë; ʼn vermoë om wetenskaplike kwessies en prosesse krities te evalueer en te debatteer;

 groter bewustheid van die maniere waarop biotegnologie en kennis van Lewenswetenskappe die mensdom gebaat het;

  

 ʼn begrip van die maniere waarop die mens ʼn negatiewe uitwerking het op die omgewing en die organismeswat daarin is;

ʼn diep waardering vir die unieke diversiteit van biome in Suider-Afrika, beide in die verlede en die hede, endie belangrikheid van bewaring;

 ʼn bewustheid van die betekenis daarvan om ʼn verantwoordelike burger te wees in terme van die omgewingen lewenstylkeuses wat hulle maak;

 ʼn bewustheid van die bydrae van Suid-Afrikaanse wetenskaplikes; 

Tuisblad

                                                                                                                    Dr. Willem Stolk